Nyheter:


Nytt oppdrag for Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark v/Miljøvernavdelinga inviterte til tilbudskonkurranse om biologiske undersøkelser i kalkede vann i Telemark 2013.

Faun har fått dette oppdraget og arbeidet vil ta til nå i høst. Arbeidet vil i stor grad gjennomføres av Helge Kiland, Lars Egil Libjå og Magnus Stenbrenden.
Kontakt:

Helge Kiland