Nyheter:


Kursinvitasjon: Feltkontroll av hjorteviltkjøtt. Kristiansand 28.8.2013

Ny forskrift med nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt ble gyldig 1. mars 2010. En person på jaktlaget kan nå, etter å ha deltatt på kurs, kontrollere og gi erklæring på eget kjøtt.

Hensikt: Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt. Målet er også å heve kvaliteten på jaktlagets eget kjøtt og øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt innen flere sektorer.
Målgruppe: Erfarne jegere (minimum 5 år hjorteviltjakt) med slakteerfaring (minimum 20 stk utvommede hjortevilt) som skal foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt på eget jaktlag eller som vil øke kvaliteten på eget viltkjøtt. Les mer på www.skogkurs.no for utfyllende informasjon om ordningen.

Følg lenkene for invitasjon og program med utfyllende informasjon: http://fnat.no/media/gen/2013/07/26/Kursinvitasjon_Kristiansand_2.pdf og http://fnat.no/media/gen/2013/07/26/Program_Kristiansand_2.pdf