Nyheter:


Full uttelling på søknad om Bolyst-midler

Faun er innleid som prosjektledelse i Fyresdal kommune sitt Heim til Fyresdal prosjekt. Ett av oppdragene har vært å skrive hovedprosjektplan og søknad om Bolyst-midler fra Kommunal og regionaldepartementet.

Mandag morgen 24 juni ble det kjent at Fyresdal kommune har fått full uttelling på sin søknad om midler fra KRD. Politisk rådgiver Anja Hjelseth kom selv til Fyresdal næringshage med den gode nyheten og en sjekk på 2,520,000 kroner.

Les mer om prosjektinnhold og reaksjoner på støtten her: http://www.fyresdal.kommune.no/nb-NO/Aktuelt/Nyheter/2013/0625_bulyst.aspx
Kontakt:

Monica Sølyst