Nyheter fra Faun

Elgbeitetaksering 2016

07.01.2016 10:31
Faun Naturforvaltning AS utfører taksering av elgbeite for diverse kommuner og viltlag hvert år.


Heibøåi - Tokke kommune

13.11.2015 02:01
Vest-Telemark kraftlag har søkt konsesjon for å nytte det meir enn 500 m høge fallet i Heibøåi i eit småkraftverk på Vistad.


Naturtypar i Vest-Agder

13.11.2015 01:59
Naturtypane rik edellauvskog og kystfuruskog er undersøkt på oppdrag frå Fylkesmannen.


Vest-Viken vassregion

13.11.2015 01:55
Andre høyringsrunde på vassforvaltningsplanen er avslutta 14. juli 2015. Planen gjeld perioden 2016 – 2021 og dekker store delar av Telemark, Buskerud, Oppland og Vestfold.


Tokke-Vinjevassdraget

13.11.2015 01:54
Faun Naturforvaltning undersøker økologisk, kjemisk og bakteriologisk tilstand i utvalde delar av vassdraget i løpet av sommaren/hausten 2015.


Telemarksrøye - Fyresvatn

13.11.2015 01:52
Faun Naturforvaltning har i samråd med Telemarksrøye AS og Fylkesmannen laga eit program for overvaking av vasskvalitet.


Sogn og Fjordane

13.11.2015 01:50
Fiskevatn i Gaular og Hyllestad kommunar er i haust undersøkt av Faun Naturforvaltning.


Sundsbarm og Seljordsvatnet

13.11.2015 01:49
NVE har gjort vedtak om å opne revisjonssak for regulering av Seljordsvatn


Faun har ansatt 3 nye medarbeidere!

11.06.2015 11:35
Faun øker kompetansen særlig innen kartlegging av biologisk mangfold og vann. Vi får også en ny medarbeider innen viltforvaltning siden Magnus Stenbrenden har valgt å gå videre til nye utfordringer.


Faun søker to kompetente medarbeidarar

11.03.2015 03:01
Søknadsfrist 30.mars 2015


NINA rapport om sett elg og sett hjort

22.10.2014 03:31
NINA har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet en rapport for å evaluere i hvilken grad bruken av «sett elg» og «sett hjort» er i stand til å reflektere endringer i relevante bestandsegenskaper i våre hjorteviltstammer.


Elgbeitene kommer seg!

19.09.2014 02:04
Etter mange år med reduserte elgtettheter, og en fortsatt lav produktivitet, er jaktutbyttet i Telemark og Agder kraftig redusert de siste 10-15 årene. Gjennomførte beitetakseringer de siste sesongene, gir imidlertid gode indikasjoner på en positiv utvikling, og håp om at denne trenden kanskje kan snus.


Faun stenger fasttelefon 18 aug - går over til mobiltelefon

14.08.2014 01:00
Faun flytter over i nytt kontorbygg og benytter sjansen til å kutte fasttelefonen og gå over til mobiltelefoner.


To hjort GPS-merket i Østfold

06.05.2014 01:30
I vinter ble to hjort GPS-merket i Østfold. Kollene ble merket i Trøgstad og Eidsberg.


Skogbrukets Kursinstitutt - Kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt

03.04.2014 10:51
Skogkurs avholder 3 kurs i Agder og Telemark i vår i feltkontroll av hjorteviltkjøtt.


Distriktsnæring av beste merke

31.01.2014 10:17
I årets første utgave av bladet SKOG blir Faun omtalt som "Distriktsnæring av beste merke".


Flere tilbydere i Agder og Telemark på nett!

27.01.2014 12:29
Faun har på oppdrag fra AT Skog jobbet med nettportalene Inatur og Din Tur for å informere tilbydere i Agder og Telemark om mulighetene ved nettsalg gjennom disse portalene.


Heim til Fyresdal - forprosjektrapporten er lagt ut

17.01.2014 10:52
Faun har prosjektledelsen for Fyresdal kommune sitt Bolyst-prosjekt Heim = Fyresdal. I forkant ble det gjennomført et forprosjekt kalt Heim til Fyresdal. Rapporten er nå lagt ut.


Faun på Facebook!

06.01.2014 03:46
Nå har Faun fått sin egen side på Facebook.


Vi i Faun ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

20.12.2013 02:45
Vi ser frem til gode samarbeid i året som kommer!