Filer til nedlastingFiske- og vassdragsforvaltning

Fiskerapportar
Faun rapport 057-2009 Prøvefiske i kalka innsjøar i Fyresdal 2009 13.11.2015

Fiskerapportar
Faun rapport 026-2014 Vann i Oslo og Akershus etter kutt i kalking 13.11.2015

Fiskerapportar
Prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluser i Nome komune 08.04.2014

Fiskerapportar
Faun rapport 043-2013 Ferskvassbiologisk undersøking av kalka fiskevatn i Telemark 2013 22.01.2014

Fiskerapportar
Tynningsfiske i Skrevatn 2010 19.04.2013

Fiskerapportar
Tynningsfiske i Skrevatn 2011 19.04.2013

Fiskerapportar
Biologiske undersøkelser av kalka fiskevatn i Vest-Agder 2012 18.04.2013

Fiskerapportar
Faunrapport 036-2010 Rapport frå prøvefiske Nedre Elgheitjønn, Fyresdal 23.11.2010

Fyresdal fiskefond
Fyresdal Fiskefond - referat årsmøtet 2015 13.11.2015

Fyresdal fiskefond
Fyresdal Fiskefond - selde fiskekort 2014 13.11.2015

Fyresdal fiskefond
Fyresdal Fiskefond - rekneskap 2014 13.11.2015

Fyresdal fiskefond
Fyresdal Fiskefond - årsmelding 2014 13.11.2015

Fyresdal fiskefond
Fiskekart 19.04.2013

Fyresdal fiskefond
Fiskeguide 19.04.2013

Konsekvensutgreiing vegutbygging
Faun rapport 037-2010 Sellikbekken, Kongsberg kommune Vurdering av traséalternativer ved omlegging av E 134 23.11.2010

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Finndølavassdraget
Krav om opning av revisjonssak for Finndølavassdraget 12.04.2011
Kommunane sitt brev med krav om opning av revisjonssak.

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Kravdokument 28 06 10 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Skjønn og erstatninger 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Miljømål for Tokke-Vinjevassdraget 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Hydrologiske vannføringsmålinger 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Kart og tabell over delnedbørsfelt 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Kart A til I 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Mal standardvilkår vassdragsloven 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Innhold og endringer i konsesjonene 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Konsesjonstekster 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Vedlegg 1 Hoggaregulativet 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Tokke Vinje revisjonsdokument 19.04.2013

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Revisjonsdokument Tokke-Vinje Statkraft 28.10.2010

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Faunrapport 038-2008 Tiltaksanalyse for Tokke-Vinje vassområde, Del II dei enkelte vassførekomstane 22.12.2009

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget
Faun rapport 37-2008 Tiltaksanalyse for Tokke-Vinje vassområde 22.12.2009

Revisjonsdokument for Suvdøla
Oversendelsesbrev frå Drangedal E-verk til NVE 04.11.2013

Revisjonsdokument for Suvdøla
Utkast til revisjonsdokument for Suvdøla i Nissedal og Drangedal kommuner 04.11.2013

Revisjonsdokument for Suvdøla
Referat frå møte i Tørdal 14.06.2013

Revisjonsdokument for Suvdøla
Ope brev til Drangedal E-verk 03.06.2013

Revisjonsdokument for Suvdøla
Innspill fra Linda Haugen 03.06.2013

Revisjonsdokument for Suvdøla
Referat møte Nissedal 03.06.2013

Revisjonsdokument for Suvdøla
Regulering av Måvatn m.fl. i Suvdølavassdraget 19.04.2013

Revisjonsdokument for Suvdøla
Planendringer 19.04.2013

Revisjonsdokument for Suvdøla
Regulering av Kleppsvann m.fl. i Suvdølavassdraget 19.04.2013

Revisjonsdokument for Suvdøla
Regulering og overføring av Måvatn, Lianelva og Holmvatn i Suvdølavassdraget 19.04.2013

Revisjonsdokument for Suvdøla
Presentasjon Drangedal kommunestyre 19.04.2013

Sundsbarmreguleringa, revisjon av konsesjonsvilkår
Krav om opning av revisjonssak for Sundsbarm kraftverk 22.10.2013
Grunnlag for krav om revisjon av Sundsbarmreguleringa

Sundsbarmreguleringa, revisjon av konsesjonsvilkår
HiT - Tiltaksplan Vallaråi 16.04.2013

Sundsbarmreguleringa, revisjon av konsesjonsvilkår
Vannstander i Seljordsvatn 1884-2010 16.04.2013

Sundsbarmreguleringa, revisjon av konsesjonsvilkår
HiT skrift nr 4/2011 Fiskebiologi i Vallaråi 16.04.2013

Sundsbarmreguleringa, revisjon av konsesjonsvilkår
Møtereferat styringsgruppa 19032013 16.04.2013

Sundsbarmreguleringa, revisjon av konsesjonsvilkår
Konsesjon 1963 16.04.2013

Sundsbarmreguleringa, revisjon av konsesjonsvilkår
Referat frå grendemøte i Langlim 16.04.2013

Sundsbarmreguleringa, revisjon av konsesjonsvilkår
Referat frå grendemøte i Høydalsmo 16.04.2013

Sundsbarmreguleringa, revisjon av konsesjonsvilkår
Referat frå grendemøte i Morgedal 16.04.2013

Sundsbarmreguleringa, revisjon av konsesjonsvilkår
Referat frå Grendemøte i Seljord 16.04.2013

Tokke-Vinje vassområde
Tilstandsovervaking Tokke-Vinje vassområde - Faun rapport 041-2013 09.12.2013

Tokke-Vinje vassområde
Tiltakstabell Tokke-Vinje pr november 2013 09.12.2013

Tokke-Vinje vassområde
Ny tiltaksanalyse pr november 2013 09.12.2013

Tokke-Vinje vassområde
Samlerapport overvaking 2009-2011 19.04.2013

Tokke-Vinje vassområde
Overvakingsrapport 2012 19.04.2013

Vassforvaltningsplan for Vest-Viken vassregion 2016-2021
Faun rapport 029-2014 Ny tiltaksanalyse for Tokke-Vinje vassområde 05.03.2015

Naturbasert næringsutvikling

Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Følgebrev, godkjenning av forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen 13.12.2010

Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Kart Brattefjell-Vindeggen, løyper 13.12.2010

Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Kart Brattefjell-Vindeggen, sonering 13.12.2010

Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Kart Brattefjell-Vindeggen, motorferdsel-villrein 13.12.2010

Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Kart Brattefjell-Vindeggen, bygningar 13.12.2010

Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 13.12.2010

Heim=Fyresdal
Faun rapport 044-2013 - Forprosjekt: Heim til Fyresdal 17.01.2014

Landbruksplan
Landbruksplan for Vinje 28.02.2007

Næringsutvikling og reiseliv
Vest-Telemark brosjyra 2010 18.05.2010

Planprogram for Storemo steinbrudd og masseuttak
Vedtak om godkjenning av planprogram for Stormo i Nome kommunestyre 25.02.2008

Utmarksprodukt på nett 2013
Utmarksprodukter i Aust-Agder og Telemark på nett og mobil 27.01.2014

Naturkartlegging og utredning

Hjelp ved planlegging av småkraftverk
Program for småkraftseminar 24 03 2010 18.02.2010

Hjelp ved planlegging av småkraftverk
Brosjyre konsekvensvurdering småkraftverk 27.02.2007

Hjelp ved planlegging av småkraftverk
Faun rapport 029-2006 Konskvenvurdering Lisleåna kraftverk 30.01.2007

Konsekvensutgreiing vegutbygging
Konsekvensutredning E18 Temse-Morholt naturmiljø 28.02.2007

Konsekvensutgreiing vegutbygging
Konsekvensutredning E18 Temse-Morholt - landbruk 28.02.2007

Naturmangfaldlova
Faun rapport 032-2013 Årnestangen 22.01.2014

Naturtypekartlegging
Naturtypekartlegging i Bø kommune 27.02.2007

Planprogram for Storemo steinbrudd og masseuttak
Planprogram for Storemo steinbrudd og massetak fastsatt 070208 18.02.2008

Småkraftkonferanse i Vrådal 25.3.2010
Bjørn Lauritzen sitt foredrag om økonomi og rammebetingelser 25.03.2010

Småkraftkonferanse i Vrådal 25.3.2010
Bjørn Lauritzen sitt foredrag om Småkraftforeninga og næringspolitikk 25.03.2010

Småkraftkonferanse i Vrådal 25.3.2010
Terje Engvik sitt foredrag om rettigheiter og samarbeid 25.03.2010

Småkraftkonferanse i Vrådal 25.3.2010
Norsk Kraft sitt foredrag om finansiering av småkraftutbygging 25.03.2010

Småkraftkonferanse i Vrådal 25.3.2010
Jan Ove Øksendal sitt foredrag om søknadsprosessen for småkraftverk 25.03.2010

Overordna

Faun i media
Artikkel om Faun i bladet Skog 1_14 31.01.2014

Jul
Julehilsen 2012 20.12.2013

Jul
Julehilsen 2013 20.12.2013

Viltforvaltning

Aldersbestemming og bestandsvurdering av elg
Rettleiing for trekking av elgtenner 13.11.2015

Aldersbestemming og bestandsvurdering av elg
Brosjyre aldersbestemming og vurdering av hjorteviltbestandar 13.11.2015

Aldersbestemming og bestandsvurdering av elg
Rapport sett elg og sett hjort - NINA 22.10.2014

Aldersbestemming og bestandsvurdering av elg
Faun rapport 007-2006 Aldersbestemming og bestandsvurdering Ringerike 2005 30.01.2007

Elgforvaltningen i Aust- og Vest Agder
Faun rapport 010-2014 Elg og hjort i Vest-Agder 2014 13.10.2014

Elgforvaltningen i Aust- og Vest Agder
Faun rapport 009-2014 Elg og hjort i Aust-Agder 2014 13.10.2014

Elgforvaltningen i Aust- og Vest Agder
Program kurs felkontroll hjortevilkjott Kristiansand 26.07.2013

Elgforvaltningen i Aust- og Vest Agder
Kursinvitasjon feltkontroll av hjorteviltkjott Kristiansand 26.07.2013

Elgforvaltningen i Aust- og Vest Agder
Program felkontroll viltkjott Kristiansand 26.07.2013
Program for kurs i feltkontroll av viltkjøtt 28.8.2013

Elgforvaltningen i Aust- og Vest Agder
Elgforvaltningen i Vest Agder 2008 16.05.2008

Elgforvaltningen i Aust- og Vest Agder
Elgforvaltningen i Aust Agder 2008 16.05.2008

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Nyhetsbrev Elgmerkeprosjektet 29.03.2012

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Program worshop 12 mai 2011 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Foredrag 9 Hjortelusflue Veterinærinstituttet 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Foredrag 8 HiH Evenstad 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Foredrag 7 Forskningsprogrammet Triekol 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Foredrag 6 Vilt-trafikk og tiltak 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Foredrag 6 Elgundersøkelsen i Nord-Trøndelag 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Foredrag 5 UMB-Hjeljord 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Foredrag 4 Ønsker og behov, Statens vegvesen 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Foredrag 3 Romerikselgen og Gardermoutbyggingen 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Foredrag 2 Foreløpige resultater elgmerkingsprosjektet i Akershus 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Foredrag 1 Bakgrunn og mål for elgmerkingsprosjektet 16.06.2011

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og underganger langs fire veier på Østlandet, Marstegradsoppgave UMB Guro Oudenstad Strætkvern 23.11.2010

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Elgens bruk av Romerikssletta, Mastergradsoppgave UMB Jo Trygve Lyngved 23.11.2010

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Nyhetsbrev fra Elgmerkeprosjektet i Akershus – november 2010 23.11.2010

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Brosjyre elgmerkeprosjektet i Akershus 2009 23.11.2010

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2013-Statusrapport mai-2009 23.11.2010

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013
Prosjektbeskrivelse Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2013 23.11.2010

Ny hjorteviltforskrift, en veileder for kommunene i Vest-Agder
Ny hjorteviltforskrift - en veileder til kommunene i Vest-Agder 17.04.2013

Radiomerking av elg
Faunrapport 020-2008 "Sluttrapport Elgens områdebruk i Vegårshei og omegn" 20.05.2008

Radiomerking av elg
Rapport elgmerkingsprosjektet i Fyresdal 27.02.2007

Taksering av elgbeite
Faun rapport 021-2015 Elgbeitetaksering i østre Trysil 13.11.2015

Taksering av elgbeite
Faun rapport 020-2015 Elgbeitetaksering i Nordre Land 2015 13.11.2015

Taksering av elgbeite
Faun rapport 018-2015 Elgbeitetaksering i Notodden 2015 13.11.2015

På denne sida finn du eit utvalg av rapportar vi har utarbeida.Rapportane er nedlastbare i pdf-format og du treng derfor Adobe Acrobat reader

Om du brukar noko frå rapportane skal Faun Naturforvaltning AS og forfattar gjevast opp som referanse.